Rólunk

Az egyesület története

A fizetésképtelenség-szakértői, vagyonfelügyelői szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fővárosi Bíróság. A FOE a csődtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezők Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként.

A jogalkotás stádiumában lévő EU-konform, új hitelezővédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történő átalakítását. A 2004. évi tisztújító közgyűlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete.

Az egyesület kiemelt céljai, főbb feladatai

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következők:

  • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelői gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,
  • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,
  • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttműködésének, fejlődésének előmozdítása,
  • a jogkövető és etikus fizetésképtelenségi szakértői/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elősegítése.

Az egyesület egyéb feladatkörei

  • A fizetésképtelenségi és hitelezővédelmi szakmát érintő jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,

  • az illetékességi körébe tartozó szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének, irányelveinek (etikai kódexének) kidolgozása, a követelmények és normák érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,
  • a végelszámolói, a felszámolói, vagyonfelügyelői tevékenység szakszerű és gazdasági hatékonyságra törekvő gyakorlatának megteremtése érdekében országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértői konzultációk szervezése,
  • a szakterületet átfogó egyetemi szintű fizetésképtelenség-szakértői képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elősegítése, a fejlett módszerek, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,
  • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,
  • a tevékenységi területhez kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony, együttműködés kialakítása és erősítése.

Az egyesület tájékoztatási és kommunikációs rendszere

A fizetésképtelenségi, hitelezővédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedők és az érdekeltek megfelelő kommunikációja elősegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját. A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak neve, elérhetősége csakúgy, mint a szakmát érintő sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.

Az egyesület taglétszáma

Az egyesületnek jelenleg 145 rendes és 6 pártoló tagja van. (A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál – NFM – vezetett felszámolói névjegyzék 130 tagot számlál, az ügyeiket a korábbi névjegyzékről befejezhető cégek száma: 48)