FELSZÁMOLÓBIZTOSOK ÉS VAGYONFELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2017. NOVEMBER 17. SZEGED

2017-11-10

A konferencia helyszíne: SZTE Rektori Hivatal Díszterem (Szeged Dugonics tér 13.)
9.30-10.00 regisztráció
10.00-11.15 A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a 2017. évi módosított Cstv.-ben.
(Előadó: Dr. Juhász László nyugalmazott táblabíró)
11.15-11.30 KV szünet
11.30-12.45 Birtokvédelem (pro és kontra).
(Előadók: Horváth Zoltán elnök, Magyar Birtokvédelmi Szövetség, Dr. Nagy Lajos György)
12.45-13.30 szendvicsebéd
13.30-14.15 Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.
(Előadó: Dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság)
14.15-15.30 A felmentett felszámoló kötelezettségei, ezen kötelezettségek kikényszeríthetősége, lehetséges szankciók (Előadók: dr. Lakatos Péter bíró Szegedi Törvényszék, Marjasné Endrédi Zsuzsa FOE Szakmai – Jogi bizottsági tag (Cash & Limes Zrt.))