Rólunk  

Az Egyesület (RFE) 2004.01.05 napján jött létre. Az Egyesületet, megalapítása után, 2004.01.13-án a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

 

Az Egyesület alapítói magánszemélyek. Az Egyesület 2004-ben alapvetően térségfejlesztésre, regionális különbségek – célzott programok megvalósításával történő – mérséklésére jött létre, ennek érdekében valósította meg ezidáig főbb programjait. A programok fókuszában akkor nem a környezetvédelem állt, de kiemelt helyen szerepeltek a környezeti információszolgáltatáshoz, a környezettudatossághoz kapcsolódós tevékenységek. 2008.10.25-én az egyesület tulajdonosi (tagi) köre megváltozott. Az új tagok különböző területeken szereztek szakmai tapasztalatokat, akik, korábbi tevékenységeik alapján, a szervezet fő irányvonalaként a környezetvédelmi tevékenységeket határozták meg lehető legtágabb spektrumokat definiálva fenntartható fejlődés témakörében. Kiemelve pár jelentős területet. Háztartások és gyermekek, mint konkrét célcsoport körében a környezettudatos és fenntartható fejlődés ismereteit és gyakorlati lehetőségeit megismertetni és bemutatni, illetve turisztika területén megtehető környezetvédelmi törekvések és fejlesztések végrehajtása. E két területen az egyesület számos elismert referenciával rendelkezik.   Az Egyesület tagjai jelentős menedzsment tapasztalattal rendelkező, terület- és vidékfejlesztési, Európai Uniós és képző szakemberekből állnak. Az egyesületi tagok általános és mindennapi szemléletében kiemelt jelentőségű a fenntartható életmód biztosítása, mely globális eléréséhez regionális szinten is hozzá kívánnak járulni

 

Az Egyesület székhelyét 2011-ben Pusztavámra helyezte át.

Az Egyesület átfogó célja a területi különbségek mérséklése környezetvédelmi, települési, kistérségi és regionális szinteken, melyet a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel kíván elérni.

 

 

A célok elérése érdekében az Egyesület elsődlegesen az alábbi tevékenységeket végzi:

1.     Környezettudatos szemléletmód terjesztése érdekében:

 

ˇ         Ismeretterjesztést végez: Lakosság igényeit felméri, kérdőíves vizsgálatokat végez, tanulmányokat készít, kutatást végez, tájékoztató kiadványokat készít, szóróanyagokat terjeszt, figyelemfelhívó plakátokat készít, prezentációval egybekötött előadásokat tart, ismeretterjesztő könyveket, füzeteket oszt, szemléltetőeszközöket díjmenetesen biztosít, kisebb értékű eszközökkel és ajándéktárgyakkal motiválja az érintetteket.

ˇ         Biztosítja a humán erőforrás (előadó, gyermekfelügyelő, projektmenedzser, szervező, stb.) szükséges költségeit, járulékait.

ˇ         Az előadások, képzések, oktatások, tréningek alakalmával az Egyesület tagjai által kidolgozott és elkészített tudásanyagot kívánja átadni a résztvevő felek számára, a gyermek és felnőtt lakosság igényeihez alkalmazkodva. A szellemi tőke mellett biztosítja az oktatás sikerességéhez szükséges kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzését, átadását (könyv, jegyzettömb, íróeszközök, CD, DVD, szemléltető anyagok, szemléltető eszközök, jutalmak, kisseb értékű tárgyi eszközök), a részvevők étkeztetését, esetenként a helyszínre juttatásukat, szállításukat.

ˇ         Vitafórum keretében szemléletformáláson keresztül elősegíti a környezettudatos társadalom kialakulását.

ˇ         Nagy hangsúlyt fektet az ifjúság, azaz a jövő generációinak nevelésére, interaktív tanulási helyzetek és játékos vetélkedők segítségével.

A játékos tanulási helyzetek (feladatlapok, kérdőívek, TOTO-k, szövegelemzések, értelmezések, manuális- rajzfoglalkozás, activity, szellemi vetélkedő, film feldolgozások, viták, eszmecserék) során a gyermekek szellemi képessége fejlődik, tudásuk bővül.

Szellemi tevékenységen kívül kínál számukra:

ˇ         tájbejárást, túrát növény-és állatvilág megismertetésével;

ˇ         szelektív hulladékgyűjtést;

ˇ         PET palack zsugorítást;

ˇ         házi komposztálás lehetőségét;

ˇ         hulladékgyűjtést, erdőtakarítást, növényültetést;

ˇ         ügyességi –sor és váltóversenyeket.

Feladata a tudásanyag átadásán túl a résztvevők motiválása, díjazása (érmek, oklevelek, kisebb tárgyi eszköznek minősülő ajándékok, jutalmak, papír- írószer, könyvek, tárgyak, eszközök beszerzése, átadása), étkeztetése, a rendezvény helyszínére szállítása.

 

1.     A humán erőforrás fejlesztése képzések, továbbképzések, tréningek által, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, beleértve az etnikai és más, Magyarország határain túl élő magyarság csoportjait is;

2.    Fejlesztési tervek generálása, megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok készítése, pályázatírás, vállalkozásfejlesztés, tanácsadói tevékenység;

3.    Hálózatépítés, tudás-transzfer;

4.    Konferenciák, előadások, műhelymunkák lebonyolítása, kiadványok készítése;

5.    Saját programok kidolgozása, megvalósítása;

6.    Egészséges életmódra ösztönzés érdekében:

 

ˇ         Ismeretterjesztést végez: Lakosság igényeit felméri, kérdőíves vizsgálatokat végez, tanulmányokat készít, kutatást végez, tájékoztató kiadványokat készít, szóróanyagokat terjeszt, figyelemfelhívó plakátokat készít, prezentációval egybekötött előadásokat tart, vetélkedőket szervez, egészség megőrzése céljából alapvető szűréseket végez (súly, magasság vérnyomás, vércukor, testzsír mérés), ismeretterjesztő könyveket, füzeteket oszt,

ˇ         Szemléltető eszközöket, tárgyi eszközöket díjmenetesen biztosít, kisebb értékű eszközökkel és ajándéktárgyakkal motiválja, díjazza az érintetteket.

ˇ         Biztosítja a humán erőforrás (előadó, gyermekfelügyelő, projektmenedzser, szervező, stb.) szükséges költségeit, járulékait.

ˇ         Sport rendezvényeket szervez, rendez;

o    Sor és váltóverseny

o    Kosárlabda

o    Futball

o    Kézilabda

o    Asztalitenisz

o    Röplabda

o    Futóverseny

o    Tájbejárás

o    Úszó verseny, melyek elsősorban a gyermek korosztályt célozzák meg.

Feladata a sportprogram átadásán túl a résztvevők motiválása, díjazása (érmek, oklevelek, kisebb tárgyi eszköznek minősülő ajándékok, jutalmak, papír- írószer, könyvek, gyümölcsök beszerzése, kiosztása), étkeztetése, a rendezvény helyszínére szállítása, szükséges sporteszközök térítésmentes biztosítása.

 

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységek körében fejti ki tevékenységét:

 

 

ˇ         környezetvédelem,

ˇ         egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

ˇ         tudományos tevékenység, kutatás,

ˇ         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

ˇ         kulturális örökség megóvása,

ˇ         gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

ˇ         hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

ˇ         a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

ˇ         sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

ˇ         munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

ˇ         euroatlanti integráció elősegítése.

 

A Régiók Fejlesztéséért Egyesület alapszabályában meghatározott céljainak megfelelően a tevékenységét az egész ország területén végzi. Előadásait, rendezvényeit főként fiatalkorúak, és családjuk részére szervezi. Magyarország régióiban egy-egy fióktelepet működtet és az adott területen való tevékenységét onnan koordinálja.